VÄRDEGRUND TILL DITT FÖRETAG


I dagens globala samhälle är det viktigt att ha en gemensam plattform för hur vi ska agera. Huret här svarar alltså för våra beteenden och attityder, bemötanden och respons gentemot medarbetare, kunder, leverantörer. Kort sagt alla vi möter och arbetar med.


Hur ska vi bete oss för att spegla de värderingar som bolaget står för. Vad är vi förknippade med och vilka signaler sänder vi ut?


Genom ett värdegrundsarbete kommer företag att tillsammans ha en tydlig och klar bild av vilka de är och vad de står för. Något som i dagsläget är en konkurrensfördel gentemot många eftersom fler och fler väljer samarbetspartner utifrån vad de står för (alltså vilka värderingar företaget lever) och hur de ser på andra och annat.


En gemensam värdegrund är också ett bra och effektivt rekryteringsverktyg vilket snabbar upp och förenklar rekryteringsprocessen av ny personal, något som annars tenderar att vara både svårt, snårigt och kostsamt i fråga om både tid och engagemang.


Värdegrund

Vi arbetar sedan drygt 10 år med en väl etablerad process för att gemensamt ta fram en värdegrund i företaget. En process där alla, från högst upp i hierarkin till längst ner, har samma chans att påverka. Vi har märkt att då blir resultatet inte bara bra utan dessutom hållbart och fungerande.


Tidsaspekten för själva processarbetet är en heldag för genomförande och det är olika förberedande arbete som behövs utifrån klimat och situation på respektive bolag.

Låt dig inspireras av två värdegrundsfilmer nedan!

Kontakta oss för ytterligare information och offert.