Kommande utbildningar 2018

10-12 okt:

VM-Resa, del 1

Finns platser kvar.
För anmälan:
lotta@vm-bolaget.se 
0709-23 82 73

28-30 nov:

VM-Resa, del 2

För dig som har gått VM-Resan del 1. 

8 oktober:

VM-Dag 1

Finns platser kvar.
För anmälan:
lotta@vm-bolaget.se 
0709-23 82 73

12 november:

VM-Dag 2

Finns platser kvar.
För anmälan:
lotta@vm-bolaget.se 
0709-23 82 73

3 december:

VM-Dag 3

Finns platser kvar.
För anmälan:
lotta@vm-bolaget.se 
0709-23 82 73

Våra utbildningar

VM-RESAN

3+3 dagar 

Nå helt nya nivåer i ditt ledarskap & i dina resultat – professionellt & privat!


Image

VAD SÄGS OM?


25 % förbättrat resultat
25 % ökad vinst
25 % ökad försäljning
25 % ökad trivsel
25 % minskad sjukfrånvaro
25 % ökat välbefinnande

… FÖR DIG SJÄLV, DITT TEAM OCH DITT FÖRETAG/ORGANISATION? PÅ RIKTIGT!


VM-DAGARNA

i 3 steg , en dag per steg. 

Ger dig en stabil grund att stå på och nycklar för att lyckas!Bokar du mer än två platser till en utbildning, eller två utbildningar, får du 10 % på tredje platsen/utbildningen.

Varför utbildningar i personlig utveckling?

”Den dag en har sluta va’ nyfiken har en börja å dö…”

Denna fras yttrade en äldre man en gång när vi hade utbildning i Umeå. Den fastnade och säger egentligen allt om personlig utveckling. Vi har alla, vi som du, behov av att förstå mer och djupare. Det är kraften i att förstå som både lockar och skrämmer oss. Vad eller vem är det viktigaste att förstå? Jo, dig själv. Du sitter på makten över så mycket mer än du kanske idag vågar och vill tro.

Låt dig få verktyg till ökad förståelse så du i framtiden kan göra val som är rätt för dig och som ger dig energi och kraft att anta livets alla utmaningar, både i arbetslivet och privat.

VM-Bolagets utbildningar inom personlig utveckling är nytänkande och verkningsfulla. Vi har förstått vikten av att på djupet förstå oss själva och därigenom hantera vardagens alla skeenden. Ju tryggare du är som individ desto större ansvar vågar du ta. Den bästa investeringen i livet borde vara att skapa trygghet, förståelse och kunskap i och kring dig själv och mänskliga relationer.

Vi lever idag i ett kompetenssamhälle där basen för framgång är relationer. Den viktigaste relationen du har, genom hela livet, är den till dig själv. Tyvärr är ofta den relationen den som är lägst prioriterad och sätts allt för ofta på undantag till ”sen”. Vi tror att det är idag du ska investera i dig själv för att imorgon kunna ta tillvara på hela din potential och förmåga.

Då blir du inte bara en tryggare och mer harmonisk person utan en bättre ledare, medmänniska, partner, kollega, förälder, kompis eller chef. Det är dags nu – det är din tur!


Varför utbildningar i ledarskap?

”Tänk om vi utbildar personalen och de slutar!? Tänk om du inte utbildar personalen och de stannar…”

Ledarskap. Få ord är så laddade med så mycket som just ordet ledarskap. Vad det betyder? Ja, det beror nog på vem du frågar. För oss handlar det om förmågan att få andra (eller sig själv) att dra åt samma håll, i samma takt och på rätt sätt. Resultaten ett företag eller idrottslag åstadkommer bottnar alltid i vilket ledarskap som finns inom organisationen. Vare sig mer eller mindre svårt var det. Det är just det som är det svåra…

VM-Bolagets utbildningar inom ledarskap är definitivt inga dussinutbildningar, inte heller är det några vanliga ledarskapsutbildningar som du säkert tidigare har gått. Vi vet att den filosofi och det handlingssätt som vi väljer att lära ut är väl förankrat i modern forskning. Vi inspireras av internationella ledarprofiler och vågar hela tiden utveckla såväl koncept som filosofi.

Många ledarskapsutbildningar har sina rötter väl förankrade i tidigare industrisamhälle, medan vi är väl medvetna om att det idag är ett kompetenssamhälle vi lever i. Det innebär andra och nya metoder för att utöva sitt ledarskap. Du kan aldrig skapa för trygga och starka ledare, tvärtom. Dagens samhälle idag lider av ledarskapsbrist. Detta märker vi i skolan, inom idrotten, i näringslivet och i familjelivet. Ledarskap handlar om att våga följa sin röda tråd i livet. Det är den som många har svårt att hitta och söker med ljus och lykta.

Vi erbjuder allt från 1-dagars utbildningar där du får smaka på vår ledarfilosofi till process-utbildningar på allt från 3, 6 och 9 dagar.

Varför utbildningar inom coaching?

”Coaching är konsten att kommunicera människors värde och potential så tydligt att de ser det i sig själva!”

Coaching eller coachning är ett ord som används alldeles för slarvigt i Sverige idag. De allra flesta vet inte hur de skulle kunna använda sig av verktyget coaching eller hur otroligt starkt det är. Genom alla år och alla utbildningar vi gått har vi inte hittat något verktyg som är effektivare eller tydligare när det gäller att nå den gemensamma bilden vi har i företaget, för laget eller i familjen.

VM-Bolagets utbildningar inom coaching är i framkant och innehåller de senaste forskningsrönen och verktygen. Det finns inget verktyg som är effektivare avseende försäljning, topp-prestationer eller förhandlingar.

Vi lever idag i ett kompetenssamhälle. Vi konkurrerar inte längre med vår närmiljö, utan det är hela världen som är vår spelplan och vi är spelpjäser. Att då kunna hantera och behärska ett verktyg som på alla olika arenor kommer kunna skapa fantastiska resultat borde vara det optimala oavsett vad du arbetar med eller vill uppnå.