Hur man lyckas till 100 % – som individ eller lag?


Kort sammanfattat består VM-Bolagets filosofi av att se människor för vad de kan bli, inte för vad de är idag. Detta eftersom alla i grunden är fantastiska – bara de vågar vara det och tillåts vara det.

Fördjupat så vilar VM-Bolagets filosofi på sju grundbultar där tron på människor genomsyrar allt. Vi utgår ifrån att människor är fantastiska tills motsats är bevisad och kan genom åren påvisa hur mycket det frigör i fråga om produktivitet och ökade insatser i arbetslivet såväl som privatlivet. Det som tynger många är just känslan av att bevisa att de duger och det utgår vi ifrån att de gör. Vi har märkt att just få vara fantastisk i andras ögon gör att de mest blyga, rädda och tillbakadragna vågar blomma och den känslan av att se dessa växa är ovärderlig.

VM-Bolagets filosofi lägger tillbaka makten över sig själv på individen och vill få var och en av oss att förstå tankens kraft och hur mycket det betyder vilken tanke jag väljer i varje situation. Detta kan tyckas lite skrämmande i första skedet – att det är jag själv som väljer hur jag tänker, men med lite distans är det befriande. Gillar jag inte mina tankar kan jag själv välja att byta ut dem. Det ligger inte i händerna på någon annan än mig själv.

sliderhalv4new

Vi tror också mycket på vikten av att känna stolthet, att känna sig stolt. Det kommer ifrån att alltid göra och ge sitt bästa, 100 %. Det är nog ett av de ledord som de flesta skulle beskriva oss som. Vi har för avsikt att alltid leverera och leva till 100 %. Det kostar mindre energi att alltid leverera 100 % än att fuska.  Alla människor, som är ärliga med sig själva, vet att när de fuskar så är känslan av tillfredställelse aldrig så stark som när jag vet att jag gjort mitt bästa.

Att veta vad jag brinner för (veta mitt syfte) och vart jag vill i livet och med livet är också avgörande parametrar för att använda hela sin potential. Det är lite som att navigera utan GPS eller att orientera utan karta och kompass. Det blir svårt, jobbigt och oftast hamnar vi helt fel. Vi anser att man är skyldig sig själv att ta reda på vad man brinner för och att alltid vara nyfiken att lära mer. Det är bara genom ökad kunskap, fler insikter och större förståelse som vi blir starkare, klokare och friare. Vet jag inte vart jag vill blir det svårt att orientera i det överflöd av information som vi omges av idag. Därför är det ännu viktigare i dagens samhälle att förstå sig själv och veta vad som är rätt för en.

Det många faller på i sin strävan att nå sina mål är sin brist på disciplin. Det är uppenbart att allt för många vet hur de vill ha det och vart de vill, men är inte beredda på att förstå hur de ska ta sig dit eller vad det kommer att krävas av dem. Det ska vara serverat, nästan lite på silverfat. Alla, som har åstadkommit något i sina liv, har gjort en insats för att komma dit. Inga segrare i olympiska spel har vunnit sina medaljer på lotto eller fått dem till skänks. Inte heller de som lyckas i sina vardagsliv. Det krävs målmedvetenhet och ett inre driv. Många klagar på att de inte blir motiverade av andra, men det handlar om att motivera sig själv.  Det kan inte vara andras ansvar att du är motiverad i vardagen. Däremot är det bra att omge sig med en omgivning som gillar människor med driv, ambitioner och jävlar anamma. Då blir det lättare och det känns som om dessa motiverar när de egentligen inspirerar dig själv till att plocka fram din inre potential och våga ta för dig.

helapotential

Att vara härvarande (ett djupare tillstånd än närvaro) är avgörande. Detta för att kunna uppskatta och uppmärksamma allt i vår omgivning. Det är ofta en detalj som fäller ett avgörande längre bort längs vägen och om vi är uppmärksamma och lever i nuet kommer vi öka våra chanser att upptäcka den, endera njuta av den eller rätta till den. Det är många gånger vår brist på härvaro som gör att vi inte njuter i vardagen utan blir istället självupptagna. Att vara härvarande innebär att jag vågar se det jag ser, höra det jag hör och känna det jag känner. Inte tillrättalagt eller inbillat utan som det verkligen är. Gillar jag det – ja då njuter jag. Gillar jag det inte – ja då gör jag något åt det.

Respekten för andra människor är helt avgörande för att kunna bygga relationer. En annan parameter som är oerhört viktigt i dagens kompetenssamhälle. Respekt, när vi pratar om det, handlar om att se, höra och försöka förstå. Sig själv, andra, natur, miljö, saker och ting. Det är en av de saker som människor, genom alla tider, önskar sig. Respekt – förstå mig. Det är svårt att förstå andra människor om man inte först och främst förstår sig själv. Det är den största utmaningen då många av oss inte vågar göra det eller ens vågar förstå att vi inte gör det. Ett fantastiskt sätt att komma vidare i processen av förståelse (både av sig själv och andra) är att använda sig av verktyget coaching.

140902_1527

Coaching är ett sätt att samtala med syfte att vi två (man är alltid två när man coachar) efter samtalet har förstått varandra. Vi behöver inte tycka lika men vi förstår. Där ligger nyckeln till att slippa mycket frustration och irritation. Så fort vi förstår ger vi oss chansen att förhålla oss till både oss själva och vår egen reaktion men även omgivningen. Kraften i coaching handlar om att genom ökad förståelse och medvetandegrad kommer vi att växa – som partner, chef, individ och inte minst som människa.


Välkommen att vara med på våra utbildningar, öppna föreläsningar eller boka oss till ditt företag.