Varför utbildningar i personlig utveckling?
”Den dag en har sluta va’ nyfiken har en börja å dö…”

Denna fras yttrade en äldre man en gång när vi hade utbildning i Umeå. Den fastnade och säger egentligen allt om personlig utveckling. Vi har alla, vi som du, behov av att förstå mer och djupare. Det är kraften i att förstå som både lockar och skrämmer oss. Vad eller vem är det viktigaste att förstå? Jo, dig själv. Du sitter på makten över så mycket mer än du kanske idag vågar och vill tro.

Låt dig få verktyg till ökad förståelse så du i framtiden kan göra val som är rätt för dig och som ger dig energi och kraft att anta livets alla utmaningar, både i arbetslivet och privat.

VM-Bolagets utbildningar inom personlig utveckling är nytänkande och verkningsfulla. Vi har förstått vikten av att på djupet förstå oss själva och därigenom hantera vardagens alla skeenden. Ju tryggare du är som individ desto större ansvar vågar du ta. Den bästa investeringen i livet borde vara att skapa trygghet, förståelse och kunskap i och kring dig själv och mänskliga relationer.

Vi lever idag i ett kompetenssamhälle där basen för framgång är relationer. Den viktigaste relationen du har, genom hela livet, är den till dig själv. Tyvärr är ofta den relationen den som är lägst prioriterad och sätts allt för ofta på undantag till ”sen”. Vi tror att det är idag du ska investera i dig själv för att imorgon kunna ta tillvara på hela din potential och förmåga.

Då blir du inte bara en tryggare och mer harmonisk person utan en bättre ledare, medmänniska, partner, kollega, förälder, kompis eller chef. Det är dags nu det är din tur!

Bokar du mer än två platser till en utbildning, eller två utbildningar, får du 10 % på tredje platsen/utbildningen.

Våra utbildningar inom personlig utveckling: