PERSONLIG COACHINGEn hjälp på vägen till dina mål

Ibland kan det kännas svårt att veta vilken väg som du ska välja även om du vet vart du vill. Då kan personlig coaching vara ett verktyg för dig att bena ut frågetecken, skingra rökridåerna och hitta rätt i djungeln av alternativ.


Personlig coaching

Coaching betyder hjälp till självhjälp. Det innebär att när vi coachar har vi alltid syftet att göra den vi coachar stark i sig själv, sin självbild och i sina målbilder och visioner. Vi syftar därför till att på ett lättförståeligt och tydligt sätt hitta målbilder och handlingsplaner för dig att ta dig dit Du vill. Professionellt, socialt och privat. Vi coachar hela människan och ser att alla arenor samspelar och är beroende av varandra för att fungera till 100%.


Personlig coaching

Hur går det till?

Ett coachupplägg består vanligtvis av 6 träffar, på 2-5 timmar per gång, under cirka ett halvår. Mellan gångerna kommer adepten att få hemuppgifter att ta tag i och återkoppling kommer ske vid nästa möte. Dessutom kommer adepten ha tillgång till coaching via mail och telefon mellan gångerna för kortare bollning och råd. Vårt mål är att få adepten självgående och trygg så snart som möjligt, detta för att vi inte ska behövas som coacher längre än nödvändigt.


Vi ser inte det som vårt självändamål att upprätthålla en lång coachrelation. Vårt mål och syfte är att stärka individen att i framtiden klara av att coacha sig själv – självcoaching, och att våga lita på sin egen förmåga att fatta beslut och stå fast vid dem.


Efter det första mötet mellan coach och adept finns alltid möjligheten att bryta coachingen alternativ byta coach för precis som i alla relationer handlar det mycket om tilliten och förtroendet vi kan bygga upp mellan varandra. Denna klausul finns till för båda parters trygghet och visshet i att coachingen ska fungera och leda till resultat.

Det som sägs under coachingen stannar mellan coach och adept.


Välkommen att höra av dig för kostnadsförslag!