Vilka är vi?

Varför VM-Bolaget?

Alla vi, som har någon form av ledande roll (förälder, chef, tränare, lärare etc.), har behov av att få ny inspiration och ökade kunskaper om oss själva. Detta för att kunna följa med i dagens samhällsutveckling och för att känna trygghet i ledarrollen.

Målet med våra föreläsningar och utbildningar är att ge inspiration, komma med utmaningar samt skapa möjligheter att komma till insikt med både sina egna beteenden och andras, vilket är grundförutsättningen för att växa som människa såväl som bolag.

Slutmålet är att varje individ skall förstå att attityden (inställningen) är det som är avgörande för hur vi lyckas i livet, och att makten över min attityd har jag själv. Den insats jag gör kommer att vara synonymt med det utfall jag får. Min inställning kommer att skapa mina resultat!

Vi ska dessutom tillsammans ta tillvara på hela gruppens gemensamma kompetens samt skapa utrymme för att varje individ ska våga växa.

Vår grundtes är att:
Alla människor är fantastiska, och varje individ som jag möter kan jag lära mig något av!

Syfte

Vår ambition och syfte är att få människor att våga använda hela sin potential. Därigenom kommer företag att växa, frodas och kunna nå nya höjder i fråga om resultat, kundnöjdhet och framtidsmöjligheter. Att få medarbetare att känna ett engagemang är en stor förutsättning för framgång och vi vet att det är möjligt att öka minst 25 % genom ett gediget ledarskap och rätta värderingar.

Vi tror alla människor kan bli vad de själva vill bara de har vilja och disciplinen att stå kvar vid sin bild. Detta gäller även företag och vi har under årens lopp sett många företag överraska sig själva genom att använda sig av VM-filosofin och dess verktyg

Vi brinner för att få andra att växa, må bra, prestera toppresultat och våga anta nya utmaningar. Vi vet att allt är möjligt bara du tror på det – till 100%.

Verksamhet

VM-bolaget är verksamt inom utbildning, föreläsningar och ledarskapsutveckling. Vi arbetar med allt från kortsiktiga föreläsningsuppdrag för att skapa energi och inspiration till långsiktiga förändringsprocesser vad gäller ledarskap, personlig utveckling, coaching och försäljning.

Vår breda bakgrund gör att vi täcker in de allra flesta områden där någon form av utveckling är förutsättningen för fortsatt och expansiv framgång.

I vår portfölj finns: Halv- och heldagsföresläsningar, Personlig coaching, Processutbildningar (3+3 dagar, 2+2 dagar och 3-dagars), värdegrundsprocesser, ledarforum, heldagsutbildningar i olika steg med mera.