Varför utbildningar inom ledarskap?

”Tänk om vi utbildar personalen och de slutar!? Tänk om du inte utbildar personalen och de stannar…”

Ledarskap. Få ord är så laddade med så mycket som just ordet ledarskap. Vad det betyder? Ja, det beror nog på vem du frågar. För oss handlar det om förmågan att få andra (eller sig själv) att dra åt samma håll, i samma takt och på rätt sätt. Resultaten ett företag eller idrottslag åstadkommer bottnar alltid i vilket ledarskap som finns inom organisationen. Vare sig mer eller mindre svårt var det. Det är just det som är det svåra…

VM-Bolagets utbildningar inom ledarskap är definitivt inga dussinutbildningar, inte heller är det några vanliga ledarskapsutbildningar som du säkert tidigare har gått. Vi vet att den filosofi och det handlingssätt som vi väljer att lära ut är väl förankrat i modern forskning. Vi inspireras av internationella ledarprofiler och vågar hela tiden utveckla såväl koncept som filosofi.

Många ledarskapsutbildningar har sina rötter väl förankrade i tidigare industrisamhälle, medan vi är väl medvetna om att det idag är ett kompetenssamhälle vi lever i. Det innebär andra och nya metoder för att utöva sitt ledarskap. Du kan aldrig skapa för trygga och starka ledare, tvärtom. Dagens samhälle idag lider av ledarskapsbrist. Detta märker vi i skolan, inom idrotten, i näringslivet och i familjelivet. Ledarskap handlar om att våga följa sin röda tråd i livet. Det är den som många har svårt att hitta och söker med ljus och lykta.

Vi erbjuder allt från 1-dagars utbildningar där du erbjuds smaka på vår ledarfilosofi till process-utbildningar på allt från 3, 6 och 9 dagar.

Bokar du mer än två platser till en utbildning, eller två utbildningar, får du 10 % på tredje platsen/utbildningen.

Våra ledarskapsutbildningar: