Konflikthantering – vad kostar osämjan dig och ditt företag?


Basutbildning, 1 dag

Tid: 08:30-17:30, heldag

Plats: Stockholm

Datum: Se kalendarium här. 

Konflikter finns överallt, även på de bäst fungerande arbetsplatserna och i familjer. Ofta undviker vi att ta tag i dem alldeles för länge. Då blir konflikterna onödigt stora och har ofta skapat allt från rykten till osämja i onödan. Givetvis blir de då mer svårlösta. En viktig del i att förebygga konflikter är att ha en värdegrund så att alla medarbetare vet vilka spelregler som gäller, både internt och externt.

Många chefer och föräldrar är konflikträdda på grund av känslan av att inte vara omtyckt. Det är fel fokus och kommer stå i vägen för de resultat som annars skulle kunna vara möjliga. Ju tryggare du är desto lättare kommer du att våga se och handskas med konflikter.

En stor orsak till att många skjuter konflikter framför sig är oviljan att ta ansvar över situationer som kan skapa reaktioner bland medarbetare och andra. Vi vill ge dig verktyg för att vara rustad och förberedd så du istället känner dig redo när detta uppstår och inte blir obehaglig till mods och drar dig undan ditt ansvar.

VM-Bolagets utbildning inom konflikthantering lär dig att upptäcka konflikter i tid och ger dig verktyg för att ta tag i dem. Det kommer att göra dig till en bättre ledare och lagmedlem. Olösta konflikter är förödande för ett lag som vill prestera tillsammans och nå uppsatta mål.

Konflikthantering

Syfte:

Ge dig insikt i att konflikter inte är något negativt utan en naturlig del i relationer med andra – såväl i arbetslivet som privat. Förstå nyttan av att ta tag i konflikter istället för att se mellan fingrarna. Bli bättre på att hantera och förebygga konflikter.

Innehåll:

  • Trygga ledare – mindre konflikter
  • Hur förebygga konflikter?
  • Hur kan du agera vid en konflikt
  • Olika personlighetstyper och hur du bemöter dem
  • Kommunikation vid svåra samtal och uppsägningar
  • ”Så farligt är det väl inte” – Vågar du se det du ser eller fabricerar du en passande sanning?
  • ”Sån är jag!” – Hur kan du ta tag i gamla accepterade beteenden och ändra dem?

Kostnad:
Kontakta oss. Kursavgiften inkluderar dokumentation och lunch.

Anmäl ditt intresse här!