FÖRSÄLJNING – Att lyckas sticka ut som säljare!

Basutbildning, i två delar. 

Tid: 08:30-17:30

Plats: Stockholm

Datum: Dag 1, 30 november. Dag 2, 26 januari. För fler datum se kalendarium här. 

Frågar du människor idag vem de väljer att göra affärer med så svarar de flesta:
Den som de känner att de kan lita på och den som är genuint intresserad av dem som kund. Säljarens roll är utsatt, än mer i dagens komptenssamhälle. Förutsättningen för att lyckas med försäljning idag handlar oerhört mycket om förmågan att bygga relationer. Förmågan att bygga tillit.

Det finns inget starkare verktyg än coaching för att bygga långsiktiga och riktigt starka relationer. Behärskar du coaching kommer du att kunna inspirera och påverka din omgivning till att vilja uppnå de bilder ni gemensamt kommit överens om.

Hur skall jag agera och hur agerar jag när jag befinner mig i olika säljsituationer.
Är jag medveten om vilka signaler jag sänder ut och hur duktig är jag på att läsa motpartens ansikte? Vi kallar det attitydinkontinensen. Vill du förstå vikten av detta och lära dig att läsa samt behärska det. Ja, då har du vunnit mycket.

Hur uttrycker jag mig när jag kommunicerar med andra? Hur uttrycker sig motparten? Förstår jag vad som sägs och lyssnar jag efter ”guldet”?  Retoriken är avgörande för hur du på ett engagerat sätt både lyssnar och talar med din motpart.

Försäljning

Inom VM-bolaget har vi mångårig erfarenhet av att topp-prestera inom försäljning. Dessa erfarenheter vill vi dela med oss av så att du når ännu högre än de mål som du bestämt dig för.

Du kommer under dagen att få ta del av praktiska verktyg som du kan arbeta med i ditt dagliga ledarskap. Få ta del av praktiska exempel på situationer där din förmåga att kommunicera ”bilden” på rätt sätt sätts på prov. Tillsammans med övriga deltagare kommer du få genomföra övningar kring vissa av de verktyg som presenteras.   

Syfte:
Arbetar du inom försäljning och vill få verktyg/kunskap samt förståelse för att alltid kunna topp-prestera och bygga starka, långsiktiga kundrelationer.  Du vill förstå hur viktigt det är med retorik och har ett genuint intresse av win-win.

Innehåll:

  • Tillit – internt och externt. Varför då?
  • Motivation – avgörande för ditt och dina medarbetares resultat
  • Hur skapar du en attraktiv bild av din produkt/tjänst för kund
  • Hur kan du förstå attitydinkontinensen hos dig själv samt andra
  • Retorik – Nyckeln till framgångsrik försäljning
  • Hur bygger du långsiktiga och starka relationer

Kostnad:
Kontakta oss. Kursavgiften inkluderar dokumentation och lunch

Anmäl ditt intresse här!