Inspirationsföreläsningar – Välkommen att få en riktig energikick och användbara verktyg till Ert företag, Er avdelning eller Er ledningsgrupp.


Image

Ni väljer själva tid och plats, från 1 till 4 timmar ger Ni er själva chansen till att få mer än bara en liten krusning på ytan. Vi lovar er matnyttiga insikter och en riktigt kul stund! Passar perfekt vid exempelvis kick-offer, kundevent eller personalaktiviteter.

Kontakta oss så hittar vi ett upplägg som passar just er. 


Värdegrund till ditt företag

I dagens globala samhälle är det viktigt att ha en gemensam plattform för hur vi ska agera. Huret här svarar alltså för våra beteenden och attityder, bemötanden och respons gentemot medarbetare, kunder, leverantörer. Kort sagt alla vi möter och arbetar med.

Hur ska vi bete oss för att spegla de värderingar som bolaget står för. Vad är vi förknippade med och vilka signaler sänder vi ut?

Genom ett värdegrundsarbete kommer företag att tillsammans ha en tydlig och klar bild av vilka de är och vad de står för. Något som i dagsläget är en konkurrensfördel gentemot många eftersom fler och fler väljer samarbetspartner utifrån vad de står för (alltså vilka värderingar företaget lever) och hur de ser på andra och annat.

En gemensam värdegrund är också ett bra och effektivt rekryteringsverktyg vilket snabbar upp och förenklar rekryteringsprocessen av ny personal, något som annars tenderar att vara både svårt, snårigt och kostsamt i fråga om både tid och engagemang.

Vi arbetar sedan drygt 10 år med en väl etablerad process för att gemensamt ta fram en värdegrund i företaget. En process där alla, från högst upp i hierarkin till längst ner, har samma chans att påverka. Vi har märkt att då blir resultatet inte bara bra utan dessutom hållbart och fungerande.

Tidsaspekten för själva processarbetet är en heldag för genomförande och det är olika förberedande arbete som behövs utifrån klimat och situation på respektive bolag.

Kontakta oss för ytterligare information och offert.

Video: Få ett smakprov på hur en process kan gå till


Personlig Coach – En hjälp på vägen till dina mål


Ibland kan det kännas svårt att veta vilken väg som du ska välja även om du vet vart du vill. Då kan personlig coaching vara ett verktyg för dig att bena ut frågetecken, skingra rökridåerna och hitta rätt i djungeln av alternativ.

Coaching betyder hjälp till självhjälp. Det innebär att när vi coachar har vi alltid syftet att göra den vi coachar stark i sig själv, sin självbild och i sina målbilder och visioner. Vi syftar därför till att på ett lättförståeligt och tydligt sätt hitta målbilder och handlingsplaner för dig att ta dig dit Du vill. Professionellt, socialt och privat. Vi coachar hela människan och ser att alla arenor samspelar och är beroende av varandra för att fungera till 100%.

Hur går det till?
Ett coachupplägg består vanligtvis av 6 träffar, på 2-5 timmar per gång, under cirka ett halvår. Mellan gångerna kommer adepten att få hemuppgifter att ta tag i och återkoppling kommer ske vid nästa möte. Dessutom kommer adepten ha tillgång till coaching via mail och telefon mellan gångerna för kortare bollning och råd. Vårt mål är att få adepten självgående och trygg så snart som möjligt, detta för att vi inte ska behövas som coacher längre än nödvändigt.

Vi ser inte det som vårt självändamål att upprätthålla en lång coachrelation. Vårt mål och syfte är att stärka individen att i framtiden klara av att coacha sig själv – självcoaching, och att våga lita på sin egen förmåga att fatta beslut och stå fast vid dem.

Efter det första mötet mellan coach och adept finns alltid möjligheten att bryta coachingen alternativ byta coach för precis som i alla relationer handlar det mycket om tilliten och förtroendet vi kan bygga upp mellan varandra. Denna klausul finns till för båda parters trygghet och visshet i att coachingen ska fungera och leda till resultat.

Det som sägs under coachingen stannar mellan coach och adept.

Välkommen att höra av dig för kostnadsförslag!