VM-Bolagets filosofi


Hur man lyckas till 100 % – som individ eller lag
!


VM-Bolagets filosofi vilar på sju (7) grundbultar där tron på människor genomsyrar allt. Vi utgår ifrån att människor är fantastiska tills motsats är bevisad och kan genom åren påvisa hur mycket det frigör i fråga om produktivitet och ökade insatser i arbetslivet såväl som privatlivet. Det som tynger många är just känslan av att bevisa att de duger och det utgår vi ifrån att de gör. Vi har märkt att just få vara fantastisk i andras ögon gör att de mest blyga, rädda och tillbakadragna vågar blomma och den känslan av att se dessa växa är ovärderlig.

VM-Bolagets filosofi lägger tillbaka makten över sig själv på individen och vill få var och en av oss att förstå tankens kraft och hur mycket det betyder vilken tanke jag väljer i varje situation. Detta kan tyckas lite skrämmande i första skedet – att det är jag själv som väljer hur jag tänker, men med lite distans är det befriande. Gillar jag inte mina tankar kan jag själv välja att byta ut dem. Det ligger inte i händerna på någon annan än mig själv.

Vi tror också mycket på vikten av att känna stolthet, att känna sig stolt. Det kommer ifrån att alltid göra och ge sitt bästa, 100 %. Det är nog ett av de ledord som de flesta skulle beskriva oss som. Vi har för avsikt att alltid leverera och leva till 100 %. Det kostar mindre energi att alltid leverera 100 % än att fuska.  Alla människor, som är ärliga med sig själva, vet att när de fuskar så är känslan av tillfredställelse aldrig så stark som när jag vet att jag gjort mitt bästa.

Att veta vad jag brinner för (veta mitt syfte) och vart jag vill i livet och med livet är också avgörande parametrar för att använda hela sin potential. Det är lite som att navigera utan GPS eller att orientera utan karta och kompass. Det blir svårt, jobbigt och oftast hamnar vi helt fel. Vi anser att man är skyldig sig själv att ta reda på vad man brinner för och att alltid vara nyfiken att lära mer. Det är bara genom ökad kunskap, fler insikter och större förståelse som vi blir starkare, klokare och friare. Vet jag inte vart jag vill blir det svårt att orientera i det överflöd av information som vi omges av idag. Därför är det ännu viktigare i dagens samhälle att förstå sig själv och veta vad som är rätt för en.

Det många faller på i sin strävan att nå sina mål är sin brist på disciplin. Det är uppenbart att allt för många vet hur de vill ha det och vart de vill, men är inte beredda på att förstå hur de ska ta sig dit eller vad det kommer att krävas av dem. Det ska vara serverat, nästan lite på silverfat. Alla, som har åstadkommit något i sina liv, har gjort en insats för att komma dit. Inga segrare i olympiska spel har vunnit sina medaljer på lotto eller fått dem till skänks. Inte heller de som lyckas i sina vardagsliv. Det krävs målmedvetenhet och ett inre driv. Många klagar på att de inte blir motiverade av andra, men det handlar om att motivera sig själv.  Det kan inte vara andras ansvar att du är motiverad i vardagen. Däremot är det bra att omge sig med en omgivning som gillar människor med driv, ambitioner och jävlar anamma. Då blir det lättare och det känns som om dessa motiverar när de egentligen inspirerar dig själv till att plocka fram din inre potential och våga ta för dig.

Att vara härvarande (ett djupare tillstånd än närvaro) är avgörande. Detta för att kunna uppskatta och uppmärksamma allt i vår omgivning. Det är ofta en detalj som fäller ett avgörande längre bort längs vägen och om vi är uppmärksamma och lever i nuet kommer vi öka våra chanser att upptäcka den, endera njuta av den eller rätta till den. Det är många gånger vår brist på härvaro som gör att vi inte njuter i vardagen utan blir istället självupptagna. Att vara härvarande innebär att jag vågar se det jag ser, höra det jag hör och känna det jag känner. Inte tillrättalagt eller inbillat utan som det verkligen är. Gillar jag det – ja då njuter jag. Gillar jag det inte – ja då gör jag något åt det.

Respekten för andra människor är helt avgörande för att kunna bygga relationer. En annan parameter som är oerhört viktigt i dagens kompetenssamhälle. Respekt, när vi pratar om det, handlar om att se, höra och försöka förstå. Sig själv, andra, natur, miljö, saker och ting. Det är en av de saker som människor, genom alla tider, önskar sig. Respekt – förstå mig. Det är svårt att förstå andra människor om man inte först och främst förstår sig själv. Det är den största utmaningen då många av oss inte vågar göra det eller ens vågar förstå att vi inte gör det. Ett fantastiskt sätt att komma vidare i processen av förståelse (både av sig själv och andra) är att använda sig av verktyget coaching.

Coaching är ett sätt att samtala med syfte att vi två (man är alltid två när man coachar) efter samtalet har förstått varandra. Vi behöver inte tycka lika men vi förstår. Där ligger nyckeln till att slippa mycket frustration och irritation. Så fort vi förstår ger vi oss chansen att förhålla oss till både oss själva och vår egen reaktion men även omgivningen. Kraften i coaching handlar om att genom ökad förståelse och medvetandegrad kommer vi att växa – som partner, chef, individ och inte minst som människa.

Kort sammanfattat består VM-Bolagets filosofi av att se människor för vad de kan bli, inte för vad de är idag. Detta eftersom alla i grunden är fantastiska – bara de vågar vara det och tillåts vara det.

Välkommen att vara med på våra utbildningar, öppna föreläsningar eller boka oss till ditt företag.

Föreläsningsbilder och inspiration:


 Du är fantastisk!

Vår största rädsla är inte att vi är otillräckliga.

Vår största rädsla är att vi är för kraftfulla jämfört med andra.

Det är vår utstrålning, inte våra negativa tankar som skrämmer oss.

Vi frågar oss själva: Vem är jag, varför skulle jag vara strålande, härlig, talangfull och fantastisk?

Ärligt talat, varför skulle Du inte vara det?

Vi är alla fantastiska människor.

Att Du förminskar Dig själv hjälper inte andra.

Det är inte klokt att förminska Dig själv för att andra ska känna sig tryggare i Din närhet.

Vi är födda att visa stolthet över den vi är, den stolthet som finns inom oss.

Den stoltheten finns inte i några få av oss, den finns i oss alla!

När vi låter vår karisma stråla, ger vi andra människor stöd i att göra det samma.

När vi frigör oss från våra rädslor, gör vår närvaro automatiskt att andra människor också vågar frigöra sig från sina.

Ladda ned ”Du är fantastisk” här: 

Stäng


MIN ATTITYD BETYDER ALLT!

Attityd är sättet jag tänker på. Min attityd är någonting som andra människor faktiskt kan se. De kan höra det på min röst, se det på det sättet jag rör mig, känna det när de är med mig.

Min inställning visar sig i allting jag gör hela tiden, varhelst jag är!

Positiv inställning inbjuder alltid till positiva resultat.
Negativ inställning inbjuder alltid till negativa resultat.

Attityden förändras varje timme, varje dag, i allt som jag gör under hela livet. Vad jag får ut av varje sak jag gör kommer att motsvara den inställning jag har, när jag gör det. Allting som jag gör med positiv inställning, kommer att verka för mig, allting jag gör med negativ inställning verkar mot mig.

Om jag har en positiv inställning ser jag utvägar för att lösa de problem jag kan lösa och låta bli de saker som jag inte har kontroll över. Jag kan utveckla en positiv inställning, med betoning på positiv, genom att vara stark och vägra nederlag.

Ladda ned ”Min attityd betyder allt” här:

Stäng

Dum som en gås?

-Varje fågel flyger med egna vingar, men genom att flyga i V-formation ökar flocken effekten med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam.

Lärdom:

Människor som arbetar i en gemensam riktning och med känsla av samhörighet kommer fortare och lättare till målet eftersom de får draghjälp av varandra.

-Så snart en gås faller ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt, för att kunna dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen.

 Lärdom:

Om vi hade lika mycket förnuft som en gås skulle vi ansluta oss till den som strävar i samma riktning som vi själva önskar.

-När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar tätplatsen.

Lärdom:

Det lönar sig att turas om att ta det tunga jobbet och dela upp ledarskapet sinsemellan.

-Gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på de främsta  till att hålla farten.

Lärdom:

Vi måste se till att våra skrik från de bakre leden är uppmuntrande och inte tvärtom.

-När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följ med, lämnar två andra gäss formationen för att hjälpa och skydda den. De stannar tills gåsen antingen kan flyga igen eller dör.

Lärdom:

Om vi hade lika mycket förnuft som gässen kommer även vi att bistå och stödja varandra på samma sätt och utvecklas som grupp.

Ladda ned ”Dum som en gås” här:

Stäng


RESPEKTERA ALLA!

Loren Eiseley berättar historien om en författare som är på semester vid kusten och han bestämmer sig för att ta en rast från skrivandet och vandra omkring på sandstranden. Författaren ser på långt håll en person som han tror dansar, och eftersom han undrar om han gör det så närmar han sig honom. När han är nära ”dansören” inser han att det är en ung man och att han inte alls dansar, utan slänger saker från stranden i havet.


Författaren närmar sig ännu mer och upptäcker att den unga mannen plockar upp sjöstjärnor från stranden där tusentals sjöstjärnor strandat på grund av ebb, och slänger tillbaks dem, en efter en, i havet.


Författaren frågar varför han gör en så mödosam uppgift och den unga mannen svarar att om han inte gör det så kommer sjöstjärnorna med all säkerhet att dö.


Efter detta så hånskrattar författaren åt den unge mannen och informerar honom om att stranden är flera mil lång och att det finns tusentals av strandade sjöstjärnor så att hjälpa ett par sjöstjärnor gör ingen skillnad.


Den unge mannen gör ett avbrott och tänker på det författaren sagt. Sedan plockar han upp en ny sjöstjärna från stranden och slänger den i havet samtidigt som han säger . . . .


”Det gör en stor skillnad…. För den här.”

Ladda ned texten här:

Stäng

Om DU beter dig konstigt – vill JAG ta reda på varför.

Om JAG beter mig konstigt – vill jag att DU ska ta reda på varför!

Stäng